Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zákony veterinárního lékařství:o)))

10. 4. 2008
 

Zákony veterinárního lékařství

ZÁKON ABSOLUTNÍ
Existuje-li na světě něco, co váš pes skutečně nenávidí, je to veterinář.

DISMAYOVA KŘIVKA
Strach z veterináře roste úměrně s velikostí psa.

ZÁKON MAXIMÁLNÍHO ÚSTUPKU
Aby se pes mohl vyhnout návštěvě u veterináře, je dokonce ochoten krátkodobě snížit objem své stravy až o jednu třetinu.

ZÁKON ŠPIONÁŽNÍ
Pes pozná veterináře i tehdy, nemá-li na sobě bílý plášť.

ZÁKON GLOBÁLNÍ ODPLATY
Pes se za křivdy na něm veterinářem spáchané mstí všem ostatním veterinářům na světě.

BAREŮV ZÁKON DETEKCE
Pes je schopen identifikovat veterináře i mezi návštěvníky nudistické pláže.

ZÁKON NAPROSTÉ PRAVDĚPODOBNOSTI
Setká-li se pes s neznámým veterinářem, pokouše ho.

ZÁKON PŘÍRODNÍHO VÝBĚRU
Setká-li se pes se svým veterinářem kdekoli mimo jeho ordinaci, jednoho z nich bude nutno po souboji utratit.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO VETERINÁŘE
Vycházíte-li mimo ordinaci, je bezpodmínečně nutné být ozbrojen.

POTENČNÍ ZÁKON PRO VETERINÁŘE
Setkáte-li se na nudistické pláži se psem, kterého jste někdy v minulosti kastroval, vyřeší to jednou pro vždy vaše starosti s plánovaným rodičovstvím.

BILANČNÍ ZÁKON PRO VETERINÁŘE
Býti veterinářem je mnohem nebezpečnější, než být pyrotechnikem, mechanické bomby se zneškodňuji nesrovnatelně snáz.

ZÁKON AKCEPTOVÁNÍ OSUDU
Onemocní-li pes, smíří se mnohem lépe se smrtí, než s návštěvou u veterináře.

SCHWARZKOPFŮV ZÁKON ROZRUCHU
I na smrt nemocný pes dokáže při návštěvě ordinace vyvolat větší paniku a zmatek, než explodující ruční granát.

ZÁKON VÁLEČNÉHO ZPRAVODAJE
V ordinaci veterináře po znehybnění psa by se dal bez problémů natočit dokumentární film o válečných zvěrstvech v Bosně.

ZÁKON SATISFAKCE
Všechny ty škody, které váš pes na majetku veterináře způsobí, musíte pochopitelně zaplatit.

ZÁKON ROZŠÍŘENÉ SATISFAKCE
Kromě škod na majetku po vás bude veterinář vyžadovat i bolestné a náhradu za ušlý zisk.

ZÁKON OVĚŘENÍ FAKTU
Hodláte-li svého psa podrobit kastraci, informujte se předem na rodinné poměry veterináře.

ZÁKON NEJMENŠÍHO ZLA
Nejvhodnější veterinář pro provedení psí kastrace je sirotek bez blízkých příbuzných.

DRAGŮV ZÁKON BEZVÝCHODNÉ SITUACE
Předepíše-li veterinář vašemu psovi léky, je prakticky nemožné přinutit psa, aby léky požil.

ZÁKON SOLIDARITY
Aby byla do psa vpravena pilulka, je zapotřebí aktivní spolupráce nejméně dvanácti lidí.

HUNTEROVA RADA PRO OSAMĚLÉ CHOVATELE
Má-li vaše rodina členů méně, požádejte o pomoc sousedy.

SHOOTOVA TŘINÁCTERKA
Postup při vpravování pilulky do psa je následující:
- nejprve je nutno psa chytit, psa chytá deset osob, zbylé dvě vyčkávají
- je-li pes chycen, rozdělte se do dvou skupin po pěti osobách
- zatímco první skupina psa drží, druhá si v co nejkratším čase ošetří poranění
- poté se obě skupiny vystřídají
- maximální čas, po který si mohou skupiny ošetřovat poranění, je asi půl minuty, déle není možno psa udržet, překročíte-li časový limit, musíte začít znovu od bodu 1
- obě skupiny současně drží psa, optimální rozložení sil je dvě osoby na levou zadní nohu, dvě osoby na pravou zadní nohu, dvě osoby na levou přední nohu, dvě osoby na pravou přední nohu a dvě osoby na trup
- dvě zbývající osoby si natáhnou svářečské rukavice (nemáte-li je, postačí brankářské) a opatrně se přiblíží k psí tlamě
- první osoba bleskurychle otevře tlamu
- druhá osoba do ní bleskurychle zasune pilulku – čím hlouběji se podaří pilulku zasunout, tím pravděpodobněji zůstane uvnitř psa
- obě osoby poté drží psí tlamu tak dlouho, dokud pes alespoň třikrát nepolkne
- poté, co pes alespoň třikráte polkl, je nutno stanovit evakuační signál – např. osoba co drží levou zadní nohu vykřikne TEĎ
- jakmile osoba držící levou zadní nohu vykřikne TEĎ, všech dvanáct osob opustí v co nejkratším čase místnost
- místnost je třeba opouštět disciplinovaně, ale rychle

SHOOTŮV DODATEK
Účinnost výše popsaného postupu je asi padesátiprocentní.

ZÁKON NEOMEZENÉ INVESTICE
Pes dokáže vyplivnout pilulku i tehdy, když třikráte polkl.

ZÁKON O ZMĚNĚ PREFERENCÍ
Budete-li chtít do psa vpravit druhou pilulku, musíte požádat o pomoc jiné sousedy.

PITFALLOVO PRAVIDLO ÚSPĚŠNÉ LÉČBY
Čím více nájemníků má váš dům, tím pravděpodobnější je, že pes léčbu pilulkami dokončí, ovšem pouze za předpokladu, že se sousedé navzájem nestýkají.

BANDÁŽNÍ ZÁKON
Utrpí-li pes zranění, které musí být ovázáno, vydrží obvaz na psovi pouze po dobu přesunu z ordinace domů.

LOOPŮV ZÁKON MARNOSTI
Pokusíte-li se psa ovázat sami, zůstane pouze u pokusu.

ZÁKON RECYKLACE
Obvaz určený na ovázání psího zranění, využijete na ovázání zranění vlastních.